Paylaş

Asansör Muayeneleri Sağlanan hizmetler kapsamında, bu ürünlerin, hizmetlerin, işlemlerin ve benzerlerinin tasarımcısı, üretici tedarikçisi, montajcı alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakım işçisi veya yetkili temsilcisi olarak yıllardır sizlerle.

Asansör Muayeneleri

İşin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, finansal ve diğer iç ve dış baskı ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayacağım.
Hizmette faaliyet gösteren tüm özel ve kamu gerçek ve tüzel kişileri; Akreditasyon kurumunun faaliyetleri için yetkili kurum (lar) ve akreditasyon organı / kurumları tarafından talep edilen kısım haricinde, Asansör Muayeneleri sağlanan hizmetler sırasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeler. Hizmet verdiğimiz gerçek ve tüzel kişilerin bilgi, veri ve belgelerinin gizliliğine tam olarak uyduğumu. Hizmet verdiğimiz gerçek ve tüzel kişiler ile olası bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağım, Asansör Muayeneleri Bağımsızlık, yetkinlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasının bütünlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağım. Hiçbir koşulda, sunulan hizmet kapsamı dışında sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile sektörler arasında ticari bir ilişki içinde olmamayı taahhüt edeceğim.

Teknik Kontrol ve Muayene Hizmetleri

Teknik Kontrol ve Muayene Hizmetleri Tesislerinizde kullanılan kaldırma ve taşıma makinelerinizi ve ekipmanlarınızı belirli aralıklarla sürekli olarak yük altında tutmak çok kötü sonuçlara yol açacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Yönetmeliği ile öngörülen işçilerin sağlığını korumak için en önemli parametrelerden biri olan ve diğer iş kanunlarına ilişkin diğer düzenlemelere uygun kaldırma ekipmanı, yoğunluğa bağlı olarak yılda en az bir kez periyodik muayeneye tabi tutulmalıdır. kullanım.

Muayene.com Kaldırma ve taşıma ekipmanınızın periyodik kontrolleri.  Teknik Kontrol ve Muayene Hizmetleri ilgili imalat ve işletim standartlarına uygun olarak Statik ve Dinamik yük testleri gerçekleştirir. Bu yük testleri, işinizdeki ekipmanın kapasitelerine göre sizin tarafınızdan hazırlanan yük testleri. Ayrıca istenirse bizim tarafımızdan önerilebilecek test yükleri olabilir. Firmanızın bu test yükleri yoksa Muayene.com’den de talepte bulunabilirsiniz.

Muayene.com Hizmette sınırlama yok

Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kontrolü; Teknik Kontrol ve Muayene Hizmetleri İlgili standartlarda aksi belirtilmedikçe. Kaldırma ve taşıma ekipmanının testi beyan edilen yükün en az 1,25 katı yük ile gerçekleştirilir. Bu yük testi ile birlikte, bu teçhizatı ilgili tüzük bölümlerinde etkin ve güvenli bir şekilde kaldırma ve askıya alma yetkisine sahiptir ve bu yüklerin yeterli yük frenine sahip olmasını gerektirir.

Kaldırma ve taşıma ekipmanınızın periyodik kontrolleri; İşletim koşullarınıza göre, akreditasyon yetkili teknik kontrolörlerimiz aracılığıyla gerçekleştirilir.

Tarafımızca yapılan periyodik kontroller sonucunda size sunulan raporların geçerlilik süresi Düzenlemede belirtilen istisnalar dışında bir yıllık geçerlilik vardır.

Tüm kaldırma ve taşıma makinelerinin ve ekipmanlarının periyodik kontrol uygulamalarında bağımsız akredite 3. Taraf hizmetlerini sunan Muayene.com dan ücretsiz keşif ve bilgi talep etmek için, firmayı aramanız geklidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here