Paylaş

İş Güvenliği Nedir? İş hayatında işçi ve işvereni koruyan, üretimde sürekliliği sağlayan temelini disiplinler arası bilim dallarının oluşturduğu kurallar bütünüdür. İş Güvenliğinde Son Durum Nedir? Aynı zamanda iş güvenliği ülkelerin gelişmişlik seviyesini gösteren bir parametredir.

İş Güvenliğinde Son Durum Nedir?

İş Güvenliği Hangi Sektörlerde Uygulanmaktadır? Ülkemizde iş güvenliği 6331 sayı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bütünsellik kazanmıştır. Gelişmiş ülkelerde iş güvenliği daha çok sanayi üzerine yoğunlaşmıştır. Ülkemiz iş güvenliğinde çalışan uzman sayısı, üretimdeki payı ve yapılan yatırımlar neticesinde inşaat sektörünü lokomotif olarak seçmiştir. Kanun gereği çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre çalıştırılması gereken iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ve işyeri hekimi belirlenmektedir. Tüm bu sebeplerden işyeri olarak kabul edilen tesisler uzman personel çalıştırmalı veya OSGB’lerden hizmet alımı yapmalıdır.

 İnşaat Sektörü Neden Lokomotif Durumda?

İnşaat sektörü çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Çalıştırılan işçi sayısı da çok olduğundan uzman personel ihtiyacı diğer sektörlere nazaran daha fazladır. İnşaat sektörü işin doğası gereği birçok tehlike ile karşı karşıyadır. İş Güvenliğinde Son Durum Nedir? Can halatları, miğferler, iş ayakkabıları gibi kişisel koruyucu donanımlar ile mekanik ve mimarı önlemler tehlikeleri azaltmaktadır.

 Ülkemizde İş Güvenliğinde Son Durum Nedir?

Son çıkan 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri ile işçi ve işverene birçok sorumluluk yüklenmektedir. İşveren işyerinde mevcut tehlike ve risklere karşı tüm önlemleri almakla, işçi ise bu önlemlere uymak zorundadır. Ancak her sene işçi ölümleri rakamları açıklandığında henüz istenilen seviyeye gelinmediği görülmektedir. Yine de üniversitelerde ön lisans, lisans, İş Güvenliğinde Son Durum Nedir? yüksek lisans ve doktora iş sağlığı ve güvenliği programları açılmakta ve güvenlik kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında yer almak, işçi ölümlerinin toplumda açtığı toplumsal yaraları kapatmak, üretimde kalite ve devamlılığı sürdürebilmek için yasaların uygulanabilirliğini artırma çabalarına devam etmektedir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here